Класове

Заниманията в КиндиРу

Съобразени с възрастта на вашето дете. Нашите класове са сформирани в зависимост от фазите на развитие на детето, което е много динамично:

Цялото това развитие трябва да е налице, за да е готов детският мозък да премине към важния етап на училищната възраст.

Какво се случва в един час на КиндиРу?

Заниманията са по 45 минути и включват песни, танци, упражнения и работа за усвояване на основни умения. По-голямата част от времето преминава в работа в група. Отделено е и време, в което детето само открива неща за света, който го заобикаля. Използва се специално оборудване. Музиката е написана и записана, специално за Системата, в Нова Зеландия на честота, съобразена с детския слух. Упражнения за създаване на добър мускулен тонус, гъвкавост и дейности, които стимулират вестибуларния апарат, са ключов компонент на програмата КиндиРу. Развитието на зрителни, слухови и говорни умения, на чувство за музика и ритъм също са важни за всички възрасти и присъстват във всеки учебен час.

Всяка седмица, играейки с децата си ще научавате необходимото за съответния етап от развитието им. В детските градини заниманията са по 30 минути и се ползват оборудване и музика, съобразени с възрастта на децата.

В кой клас ще бъде вашето дете?

Платипус - до 6 месеца

В клас Платипус ще ви научим как чрез песни и движения да стимулирате своето бебе. Ще Ви информираме за това, което се случва в различни области на развитието му.

Новородените и съвсем малки бебета виждат доста малко в сравнение с нас, порасналите чуват малко по-добре и съвсем малко разбират. Примитивните или първичните рефлекси, с които се раждат бебетата са жизнено важни на този етап от живота им. Преминаването на тези първичните рефлекси и движения в осъзнати ще им помогнат да започнат да се предвижват – да бъдат мобилни. За да се случи това ние насърчаваме родителя да прави масаж и съответни движения стимулиращи вестибуларния апарат на бебето. Препоръчваме, когато то е будно, да прекарва повече време по коремче. Насърчаваме родителя да му прави масаж и съответни движения които стимулират вестибуларния апарат.

В KindyROO ние препоръчваме на родителите да не слагат бебетата си седнали, докато те не го направят сами.

Уомбат - от 6 месеца до прохождането

Сега, когато бебето вече се движи, подът е неговата детска площадка. В клас Уомбат ние ще ви покажем много идеи за музика, ритъм и движение, ще използваме различни техники на масаж и игри.

За едно дете, което пълзи, е много важно развитието на гръбначния стълб както и на мускулите на гърба и врата. Също така е важно стимулирането и развитието на всичките му сетива. Това ще помогне за правилното интегриране на двете страни на мозъка, процес, който ще продължи в следващите няколко години от живота му.

Не бързайте да искате вашето дете да проходи. Времето, прекарано в пълзене, помага на неговото развитие.

Пингвинче - от прохождането до 18 месеца

Сега бебета са проходили и често се клатушкат като пингвини. Това е вълнуващ период – децата са в изправено положение и светът им изглежда доста по-различно.

Това е етап, в който и двете страни на тялото им работят едновременно и заниманията в клас Пингвинче са насочени към подобряване на баланса и мускулния тонус чрез упражнения и танци.

Концентрация на тази възраст е кратка, но започваме работа за слухова памет чрез повторението на детски стихчета. Започва запознаването на децата с тези странни неща, наречени думи. Визуалното проследяване на дума сега е също част от всеки клас. Способността да разберат и изпълняват прости инструкции е цел през тези месеци.

Коала - от 18 месеца до 2 години

На тази възраст малките деца ходят по-стабилно и са с по-добър баланс. Започва етапът на катерене и скачане с два събрани крака. За някои, речта се развива, за други все още акцентът е върху подобряване на двигателните умения. Малките деца започват да разбират описателни думи , като “голям” и “малък” , както и концептуални думи като “над” и “в” . В клас Коала продължава работата с музика, ритъм и танц. Масажната техника се променя в тип “крокодил”.

Започва ученето на цветове. Децата вече могат да следват две команди последователно – тоест могат да донесат топката и да седнат върху нея.

Ходенето изправени е помогнало на децата да овладеят големите мускулни групи на тялото си . Започва работа за развитието на фините двигателни мускули на ръцете и пръстите.

Уолаби - от 2 до 2 години и половина

Малките кенгура – уолаби са майстори на скачането.

Децата на възраст от 2 години са в етап, на който всяко полукълбо на мозъка им може да контролира движенията на съответната страна на тялото.

Децата в клас Уолаби започват да движат части на тялото си независимо една от друга. Техниката на масаж “крокодил” се ползва всеки час, тъй като спомага за развитие на координацията и заместването на първичните рефлекси с осъзнати.

Танците помагат на децата да се движат и да мислят едновременно, спазвайки ритъма. Визуалното проследяване на дума и образ, броенето и ученето на цветове продължава.

Възможността да се прави едно движение с десните ръка или крак, а друго с левите, е важен етап от развитието на детето и преход към етапа на кръстосани движения. Етап, важен за интегрирането на функциите на мозъка и правилното му развитие.

Кенгуру- от 2 и половина до 3 години

Децата на тази възраст си мислят, че светът е техен, но все още им предстои да овладеят контрола върху мозъка си така, че лявата и дясната страна на тялото им да изпълняват различни задачи, независимо една от друга.

В клас Кенгуру се работи за развитието на тези дейности, тъй като това помага да се консолидират всички умения, придобити в първите две години от живота .

KindyROO учителите работят за подобряването на слуховите умения и памет на децата, както и за визуалната. Стимулирането чрез музика, слово и танц продължава. Умението да разбират и изпълняват инструкции вече е усложнено до три.

Опосум - 3 до 4 години

Децата в клас Опосум обичат да се катерят, да бягат и галопират, да скачат и се претълкулват, всъщност обичат всяко движение! Те също така стават все по-социални и обичат да играят с другите деца. В KindyROO ние насърчаваме работа в екип.

Упражненията в този клас учат децата да използват противоположни ръка или крак в дейности като хвърляне, ходене, тичане и т.н.

Децата в клас Опосум усъвършенстват своите умения в областта на баланса и координацията, слухово и зрително възприятие, фини двигателни умения и мускулен тонус. Масажната техника „крокодил“ им помага да свикнат с независимото движение на ръце и крака и да добият представа за своето тяло – къде започва и свършва то.

Ему - 4 до 5 години

Много специфични са заниманията в клас Ему. Упражнения за развитие на сила в раменния пояс, които спомагат за фина корекция на координацията, концентрацията и двигателните умения, се редуват с работа за фина моторика и развитие на координация око-ръка.

Груповите игри са по-сложни и насърчават работа в екип. Езиковата и слуховата памет се тренират с все по-комплексни занимания, които подготвят децата за етапа грамотност. Музика, ритъм и танц присъстват във всеки час.

За да се адаптират по-лесно към училищна среда, децата трябва да имат умения за осъзнати и автоматични движения. Те трябва да бъдат в състояние да използват една част от тялото си, независимо от други части, да могат да преминат с ръка над средната линия на тялото си във вертикална, хоризонтална и странична посока и да могат да седят на едно място. Завършилите клас Ему са практикували всичко това и са подготвени за преход към училище.